Upravit stránku

Usnadněte si řízení projektů s Project One

 • Chcete snadno a rychle řídit projekty?
 • Zajímají Vás harmonogramy a zdroje projektů?
 • Chcete mít přehled o Cashflow, fakturaci, komunikaci...?
 • Chcete mít vše v jednom komplexním systému?

Na naše systémy spoléhá přes

Realizovali jsme více než

Pro koho je systém určen?

 • stavební firmy
 • montážní firmy
 • firmy zabývající se inženýringem
 • developerské společnosti

Projektové řízení, Project One

Software Project One je nástroj pro řízení projektů libovolné velikosti i rozsahu. Pomáhá vám dodržovat harmonogramy, omezovat náklady a zvyšovat ziskovost firmy. Na všechno máte jeden komplexní systém.

Výhody softwaru Project One

 • integruje všechny oblasti řízení projektu do jednoho celku
 • zjednodušuje a urychluje operativní řízení projektu i kontrolu jednotlivých projektů
 • jednoduše a přehledně dokážete pracovat se zdroji
 • používáním softwaru přináší měřitelné výsledky a usnadňuje vám práci
 • rychlé a snadné vytváření harmonogramů s možností exportů a importů do MS Project
 • přináší okamžitý on-line přehled v reálném čase
 • automaticky informuje o událostech, které vyžadují vaši pozornost
 • rychlá a snadná tvorba rozpočtů a kalkulací
 • intuitivní, příjemné a jednoduché ovládání je uživateli vždy vítáno
 • Chcete se o systému dozvědět více?

  Kdy využijete Project One

  Řízení projektů nebylo nikdy jednodušší. Díky softwaru Project One spravujete všechno na jednom místě a navíc v reálném čase. Už nemusíte hledat a přepisovat informace z jiných systémů nebo excelových souborů - např. pokud v modulu fakturací vytvoříte fakturu, pak se vám okamžitě promítne do výsledků projektu, CashFlow apod. Pokud tedy potřebujete snadno, rychle a efektivně řídit projekty ve své firmě, Project One je přesně pro vás.

  Každý, kdo se na projektu podílí a má příslušná oprávnění, se podílí na komunikaci. Pomocí integračního nástroje s MS Outlook jednoduše propojíme vaši komunikaci v MS Outlook. Díky modulu DMS (Document Management System) zase máte k dispozici veškeré dokumenty potřebné pro práci. Můžete je evidovat, hledat v nich, schvalovat, verzovat apod. Project One obsahuje také modul pro řízení vztahu se zákazníky CRM, pomocí kterého můžete řešit nejen obchodní fázi projektu. Jedná se o plně integrované CRM, které je součástí systému a poskytuje data a funkčnost napříč celým systémem.

  Jednoduché finanční plánování a zvýšení zisku firmy

  Přehledné řízení projektů a finanční plánování zamezí zbytečným výdajům a vysoké nákladovosti. Díky systému Project One máte okamžitý aktuální přehled o celkových i jednotlivých projektech. Dokážete sledovat dílčí projekty přesně tak, jak budete potřebovat a při takových podrobnostech a struktuře, která vám bude vyhovovat. Jakmile byste měli překročit plánovaný rozpočet či nedodržet termín, systém vás okamžitě upozorní. Project One disponuje funkcemi hlídání budoucích nákladů a umí včas odhalit problémové oblasti. Také hlídá a sleduje termíny.

  Dalším faktorem, který ovlivňuje ziskovost projektů, je dobře připravená kalkulace či rozpočet. Software Project One využívá zkušenosti z předchozích zakázek při naceňování nových projektů. Přesně ví, která část zakázky byla zisková, ale také jaká část zakázky zisková nebyla a proč. Díky těmto informacím sestavíte reálné rozpočty a kalkulace projektu.

  Systém na míru vaší firmě

  Aby byl informační systém efektivní, musí odpovídat specifickým požadavkům vaší firmy. Společně vybereme takové funkce, které budete pro svou práci skutečně potřebovat. Nemusíte se bát, že by váš informační systém časem zastaral - naopak je pravidelně modernizován a doplňován o novou funkcionalitu, aby vyhovoval současným trendům v oblasti informačních systémů.

  Rozsah funkcionality Project One

  Funkcionalita pro řízení projektů

  • Marketing
  • Obchodní činnosti
  • Propojení s programy pro tvorbu rozpočtů
  • Tvorba rozpočtů a kalkulací
  • Příprava stavby a technologický model
  • Plánování výroby (harmonogramy a síťové grafy)
  • Plánování prostředků (zdrojů)
  • Realizace stavby
  • Subdodávky – výběrové řízení, sledování a řízení
  • Řízení jakosti a návazné evidence
  • Evidence dokumentů stavby
  • Smlouvy, předávací protokoly, evidence vad
  • Evidence zádržného
  • Informace o prvotních účetních dokladech
  • Ekonomické vyhodnocení staveb – porovnání plánů a skutečností
  • Vyhodnocení fyzické spotřeby zdrojů
  • Kompletní práce se zdroji, plánování a zajištění zdrojů pro výroby
  • Plánování a nákup materiálů
  • Rozpracovaná výroba
  • Vyhodnocení spotřeby zdrojů včetně finančního pohledu
  • Kompletní výrobní controlling a manažerské nástroje (Business Intelligence)