Upravit stránku

Výrobní informační systém (MES)vyrábějte rychleji, levněji a kvalitněji díky profesionálnímu systému

 • Chcete mít přehled o rozpracovanosti zakázek?
 • Dokážete rychle a jednoduše vytvořit plán výroby?
 • Chybí Vám někdy materiál pro výrobu?
 • Stává se Vám, že nedodržíte termín?

25 let na trhu

stovky projektů

tisíce uživatelů

TOP české firmy

Kdo informační systém využívá?

A co o něm říká?

Z naší strany implementací Production One jednoznačně došlo k naplnění cílů a očekávání. Spolupráce s firmou Elegis je pro Jablotron garancí vysoké přidané hodnoty a příslušné návratnosti investice. Jako zákazník jsme maximálně spokojení a velmi si vážíme jejich týmu odborníků. Spolupráci se společností Elegis mohu opravdu doporučit!
Ing.Štěpánka NetrhováVedoucí úseku informatiky
1
2
3
4
5

Proč zákazníci Production One používají?

A co jim přináší?

Výhody systému Production One

 • usnadňuje a zrychluje plánování výroby 
 • přispívá ke zvýšení jakosti výroby
 • podporuje obchod - umožňuje rychle stanovit termín vyhotovení zakázky
 • pravidelně informuje o událostech, které si zasluhují pozornost
 • zvyšuje kvalitu řízení a kontroly celého výrobního procesu
 • poskytuje detailní přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek i celé výroby
 • kalkulace výrobku a možnost porovnání plánovaných a skutečných nákladů
 • systém plánuje a hlídá spotřebu materiálu

Nevíte, zda je systém Production One pro vás?

Mohlo by vás také zajímat.

Production One pro podporu obchodu

Abyste mohli zákazníkům odpovídat na otázky, kdy jim výrobek dodáte, využijete Production One. Podpora obchodních činností, ať už se jedná o stanovení termínu, kdy bude zakázka hotová, nebo o průběžné informování o stavu rozpracovanosti, je jednou z jeho základních funkčností.

Podílejí se na ní moduly kapacitní plánovánířízení výrobyodvádění výroby. Váš obchodní tým zajisté využije také propracovanou funkcionalitu kalkulací, které Vám umožní jednoduše stanovit plánované náklady na výrobu. Po dokončení výroby systém provede konečné porovnání plánu a skutečných nákladů.

Využijte zkušenosti do nových zakázek a udělejte je výnosnějšími

Ekonomika výroby, reps. ziskovost výroby je dnes pro většinu výrobních firem hlavním tématem. Výrobní informační systém Production One obsahuje propracovanou funkcionalitu kalkulací, které Vám umožní jednoduše stanovit plánované náklady na výrobu, které může využít i Váš obchodní tým. Při stanovení plánových nákladů můžete využít zkušenosti z předchozí výroby (např. zda se nespotřebovalo více materiálu, zda výroba netrvala déle, apod.).

V průběhu vlastní výroby se pak hlídá soulad se stanovenou kalkulací a po dokončení výroby systém provede konečné porovnání plánu a skutečně naběhlých nákladů.

 

Zajímá Vás řízení jakosti? Servis a provoz strojového parku?

Je-li pro Vás kvalita výroby důležitým pojmem, pak vám výrobní informační systém Production One nabízí kompletní funkčnost pro řízení jakosti od vstupní kontroly materiálů až po výstupní protokoly při expedici. Každá „neshodná“ událost je v systému plně identifikována (druh neshody, typ neshody, místo vzniku, důvod, opatření…a celá řada dalších). Aparát řízení jakosti Production One neslouží jen pro evidenci, ale umožňuje také analýzy a ocenění neshod (včetně předepsání náhrady).

Zajímavou funkcionalitu představují elektronické kontrolní protokoly, které lze vyplňovat ručně po vybraných operacích, nebo do nich lze data načítat přímo z výrobní linky nebo testovacího přípravku. Takto zaznamenaná data jsou do budoucna kdykoliv k dispozici.

Vítanou součástí modulu pro řízení jakosti je plánování a kontrola servisu strojového parku.

Odvádění výroby, výdej komponent (materiálů), trasovatelnost (Traceability) výroby

Odvádění výroby, výdej komponentů (materiálů,…)

Odvádění operací a odvádění hotové výroby je nedílnou součástí každého výrobního procesu. Důraz by měl být vždy kladen na to, aby vlastní odvádění výroby bylo co nejjednodušší a nejefektivnější. Hlavní při způsobu metody odvádění operací a hlášení výroby má zpravidla požadavek managementu na kvalitu a rozsah informací.

Výrobní informační systém Production One nabízí několik možností odvádění výrobních operací čteček čárových kódů, RFID čipů,… až po funkce automatického sběru dat z výroby.

V rámci odvádění operací můžete použít funkci pro výdej (odpis) komponentů (materiál, polotovary, apod.) ze skladu a to až do detailu šarží či výrobních čísel. K dispozici je také možnost výdeje před začátkem operace, po ukončení všech operací, nebo…k dispozici je celá řada variant.
Více informací o odvádění výroby se dozvíte zde.

Trasovatelnost (Traceability) výroby

Potřebujete-li přesně znát celý „rodokmen“ výroby konkrétního výrobku, Production One vám poskytne detailní informace o:

 • použitých komponentech (materiálech, polotovarech,…) až do detailu šarží či výrobních čísel
 • výrobních podmínkách (teplota, tlak,…)
 • naměřených hodnot z kontrolních pracovišť
 • kdo a kdy výrobu prováděl (hlášení výrobních operací)
 • případné hlášení zmetků a neshodné výroby a to včetně způsobu nápravy

Je důležité, aby se informační systém dokázal přizpůsobit?

Provedené studie říkají, že ano. Zkušenosti naše reps. našich zákazníků to jen a jen potvrzují. Každá společnost má své speciality a jedinečné zaběhlé postupy (byť si to mnohdy nepřipouští).

Pokud je možno systém nastavit a upravit podle těchto specifik, pak může být pro společnost opravdu velkým a prokazatelným přínosem. A přesně takto je navržen a vyroben výrobní informační systém Production One, který je u jednotlivých zákazníků přizpůsoben přesně jejich požadavkům.

Příjemná cena, nízké náklady na provoz

Napište nám a my Vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku.  Budete možná mile překvapeni cenou řešení i provozními náklady.

Pravidelná aktualizace a doplňování funkčností

Výrobní informační systém Production One je neustále rozšiřován o novou funkčnost a o nové moduly. V neposlední řadě je věnována péče technologické stránce tak, aby Production One vyhovoval současným trendům v oblasti informačních systémů.

Na vývoji se podílí nejen IT-pracovníci (programátoři), ale především odborníci z nejrůznějších druhů výroby (elektrotechnika, nábytkářství, strojírenství,…),  kteří mají v těchto oblastech znalosti a zkušenosti.

Funkčnost výrobního informačního systému Production One

Někteří naši zákazníci používají výrobní informační systém Production One i přes to, že mají vlastní informační (ERP) systém, který obsahuje modul plánování a řízení výroby. Avšak tento modul neposkytuje takovou funkčnost a takový komfort.

Production One byl vyroben na základě požadavků a potřeb výrobních firem a rozvoj funkcionality stále pokračuje.

Součástí systému jsou manažerské nástroje (Business Intelligence)

Výrobní informační systém Production One obsahuje funkcionality Business Intelligence. Více si o Business Intelligence BI One přečtete na samostatné stránce.

Funkcionalita plánování a řízení výroby

 • Kusovník a technologické postupy (včetně variant)
 • Kalkulace – plánované i skutečné, porovnání plánovaných a skutečných kalkulací
 • Výrobní zakázky, sledování rozpracovanosti a nákladů
 • Varianty výrobků
 • Plánování materiálových potřeb – MRP
 • Kapacitní plánování APS (včetně Ganttova diagramu)
 • Kompletní práce se zdroji, plánování a zajištění zdrojů pro výroby
 • Plánování a nákup materiálů
 • Plánování a řízení kooperací
 • Operativní řízení výroby, výrobní dispečink
 • Výrobní čísla a šarže
 • Kompletní trasovatelnost výroby se zachováním historie výroby
 • Tisk průvodek a štítků
 • Odvádění operací (pomocí čárových kódů a dalších metod)
 • Automatický sběr dat z výroby
 • Speciální odváděcí pracoviště
 • Napojení na měřící pracoviště
 • Napojení na výrobní linky
 • Sledování a odvádění výroby / rozpracovanosti výroby
 • Expedice a balení
 • Kontrola kvality, sledování a náprava zmetků, jakost výrobků
 • Kompletní evidence výrobní (výkresové) dokumentace
 • Rozpracovaná výroba
 • Vyhodnocení spotřeby zdrojů včetně finančního pohledu
 • Kompletní výrobní controlling a manažerské nástroje (Business Intelligence)