Upravit stránku

Výrobní informační systém Production One

 • Chcete mít přehled o rozpracovanosti zakázek?
 • Dokážete rychle a jednoduše vytvořit plán výroby?
 • Chybí Vám někdy materiál pro výrobu?
 • Stává se Vám, že nedodržíte termín?

Výrobní informační systém Production One

Výrobní informační systém Production One usnadní a urychlí plánování a řízení výroby. Nad všemi procesy budete mít perfektní kontrolu. Celý systém je navržený speciálně pro firmy zabývající se výrobou. Vyberete si z něj přesně takové funkce, které ke své práci potřebujete.
 • Chci se o Production One dozvědět více

  Všechny zakázky budete mít vždy pod kontrolou

  Výrobní systém Production One vám pomáhá vyrábět včas a hlavně se ziskem. Systém má funkci plánování, kterou využijete k sestavování konkrétního plánu výroby. Přesně tedy víte, kdy má být zakázka vyrobena, můžete zjistit její aktuální stav a informovat tak zákazníka. Pomocí funkcí pro řízení a kontrolu výroby máte také k dispozici data o rozpracovanosti zakázky. Můžete tedy sledovat, zda se držíte výrobního plánu, nebo jste se od něj odchýlili. V takovém případě zjistíte, proč tato odchylka nastala.

  S Production One lépe zvládnete i řízení jakosti, a to od vstupní kontroly materiálů až po výstupní protokoly při expedici. Jakmile systém zaznamená nějaký problém, okamžitě ho identifikuje, určí jeho původ a navrhne příslušná opatření. Funkce řízení jakosti slouží také pro analýzy a ocenění neshod. Díky modulu Traceability znáte celý rodokmen výrobku (použité komponenty, výrobní podmínky, naměřené hodnoty apod.) a máte ho k dispozici.

  Zajímavou funkcionalitu představují také elektronické kontrolní protokoly, které lze vyplňovat ručně po vybraných operacích, nebo do nich lze data načítat přímo z výrobní linky nebo testovacího přípravku. Takto zaznamenaná data jsou do budoucna kdykoliv k dispozici. Součástí modulu pro řízení jakosti je i plánování a kontrola servisu strojového parku.
  „Automatizované plánování výroby zrychlilo a zpřesnilo vyřízení zákaznických objednávek, což přináší vyšší spokojenost zákazníků. Nyní dokážeme ihned zákazníkům říci, kdy bude jejich zboží vyrobeno a dodáno. Tento termín také dodržíme.“
  Mgr. Radek Patočka, majitel a ředitel společnosti PANEP s r.o.

  Výhody výrobního informačního systému Production One

  • usnadňuje a zrychluje plánování výroby 
  • přispívá ke zvýšení jakosti výroby
  • podporuje obchod - umožňuje rychle stanovit termín vyhotovení zakázky
  • pravidelně informuje o událostech, které si zasluhují pozornost
  • zvyšuje kvalitu řízení a kontroly celého výrobního procesu
  • poskytuje detailní přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek i celé výroby
  • kalkulace výrobku a možnost porovnání plánovaných a skutečných nákladů
  • systém plánuje a hlídá spotřebu materiálu

  Production One pro podporu obchodu

  Abyste mohli zákazníkům odpovídat na otázky, kdy jim výrobek dodáte, využijete Production One. Podpora obchodních činností, ať už se jedná o stanovení termínu, kdy bude zakázka hotová, nebo o průběžné informování o stavu rozpracovanosti, je jednou z jeho základních funkčností. Podílejí se na ní moduly kapacitní plánovánířízení výrobyodvádění výroby. Váš obchodní tým zajisté využije také propracovanou funkcionalitu kalkulací, které Vám umožní jednoduše stanovit plánované náklady na výrobu. Po dokončení výroby systém provede konečné porovnání plánu a skutečných nákladů.

  Funkcionalita plánování a řízení výroby

  • Kusovník a technologické postupy (včetně variant)
  • Kalkulace – plánované i skutečné, porovnání plánovaných a skutečných kalkulací
  • Výrobní zakázky, sledování rozpracovanosti a nákladů
  • Varianty výrobků
  • Plánování materiálových potřeb – MRP
  • Kapacitní plánování APS (včetně Ganttova diagramu)
  • Kompletní práce se zdroji, plánování a zajištění zdrojů pro výroby
  • Plánování a nákup materiálů
  • Plánování a řízení kooperací
  • Operativní řízení výroby, výrobní dispečink
  • Výrobní čísla a šarže
  • Kompletní trasovatelnost výroby se zachováním historie výroby
  • Tisk průvodek a štítků
  • Odvádění operací (pomocí čárových kódů a dalších metod)
  • Automatický sběr dat z výroby
  • Speciální odváděcí pracoviště
  • Napojení na měřicí pracoviště
  • Napojení na výrobní linky
  • Sledování a odvádění výroby / rozpracovanosti výroby
  • Expedice a balení
  • Kontrola kvality, sledování a náprava zmetků, jakost výrobků
  • Kompletní evidence výrobní (výkresové) dokumentace
  • Rozpracovaná výroba
  • Vyhodnocení spotřeby zdrojů včetně finančního pohledu
  • Kompletní výrobní controlling a manažerské nástroje (Business Intelligence)