Upravit stránku

Rychlý a snadný sběr dat z výroby

 • Potřebujete mít přehled o tom, co je již vyrobeno?
 • Je odvádění výroby náročné a trvá dlouho?
 • Chcete pracovníky motivovat k vykazování práce?
 • Chcete zvýšit produktivitu pracovníků?

Na naše systémy spoléhá přes

Realizovali jsme více než

Pro koho je systém určen?

 • stavební firmy
 • montážní firmy
 • firmy zabývající se inženýringem
 • developerské společnosti

Odvádění operací výroby

Systém odvádění operací výroby sbírá data z čárových kódů a RFID čipů nebo je přímo napojený na výrobní linku. Vy tak máte okamžitý a aktuální přehled o stavu zakázky a můžete zvýšit celkovou produktivitu. Systém zároveň vede ke zvýšení motivace zaměstnanců.
 • Chci se o systému dozvědět více

  Výhody Systému odvádění výroby

  • rychlý sběr dat přímo z výroby prostřednictvím čárových kódů a RFID čipů nebo umožňuje přímé napojení na stroj či linku
  • zlepšení systému řízení jakosti - rychlé hlášení neshod, které se zanese do systému včetně typu a původu neshody
  • zvýšení motivace a produktivity zaměstnanců (dokázáno i z psychologického hlediska - jsou stále kontrolováni)
  • okamžité a jednoduché získání přesných informací o rozpracovanosti zakázky, výrobních příkazů a operací
  • součástí systému hlášení výroby jsou přehledy, přesně měřené údaje, manažerské výstupy a další statistiky (chybovost, výkonnost apod.)
  • výstrahy a upozornění - systém monitoruje výrobu a na případné události, které vyhodnotí jako nestandardní, vás rychle upozorní
  „U každé jednotlivé zakázky přesně víme, v jakém je stavu, protože hlášení operací výroby probíhá pomocí čárových kódů on-line na jednotlivých pracovištích. Víme tak, zda výroba probíhá podle plánu a můžeme reagovat na případné změny. Zaměstnanci navíc ihned vidí, kolik si za daný den již vydělali na mzdu a motivuje je to k práci.“
  Ing. Milan Bureš, ředitel společnosti APRI s r.o.

  Mějte detailní přehled o stavu každé zakázky

  Ve výrobním procesu je velmi důležité kontrolovat stav jednotlivých zakázek. Pokud budete mít vždy aktuální a objektivní informace, můžete předcházet zbytečným nákladům a naopak zvýšíte celkovou produktivitu firmy.

  Hlášení výroby je s tímto systémem velmi jednoduché - vyhnete se tak přepisování dat z formulářů do počítače a eliminujete chybovost. Systém hlášení výroby je intuitivní a každého pracovníka přesně navádí, co má udělat. Vše probíhá zpravidla on-line a pracovník je při postupu kontrolován. Hlášení výroby lze také automatizovat - informace o provedení operace jsou snímány přímo z výrobní linky nebo jednotlivých strojů. 

  Systém odvádění operací výroby umožňuje hlášení neshod a zmetků, podobně jako při hlášení operací, kdy je pracovník systémem veden a kontrolován. Do hlášení si můžete zadat libovolné informace, které potřebujete pro konkrétní práci (například chybná výroba - zmetky). Díky tomu máte kompletní přehled o všech neshodách a zmetkovitosti ve výrobě a můžete vytvářet různé přehledy a statistiky. Systém hlášení operací výroby plně přizpůsobíme přímo pro vaši firmu tak, aby pro vás byl tím největším přínosem.

  Funkčnost systému

  Systém odvádění výroby bude stále aktuální. Po technologické stránce je vytvořen tak, aby vyhovoval současným trendům v oblasti informačních systémů. Systém pro odvádění operací byl vytvořen na základě požadavků zákazníků, u kterých rostla potřeba zvýšení efektivity sběru dat z výroby a potřeba znát přesněji rozpracovanost jednotlivých zakázek. Součástí systému jsou také manažerské nástroje Business Intelligence.

  • Odvádění výrobních operací pomocí ČK, RFID apod.
  • Intuitivní navigace (průvodce)
  • On-line kontroly v IS
  • Tisk podkladů (štítky, průvodky apod.)
  • Automatický sběr dat z výroby – napojení na výrobní linky, stroje apod.
  • Výdej materiálů a polotovarů ze skladu (mnoho variant)
  • Možnost využití Business Intelligence
  • Naskladnění polotovarů a výrobků na sklad (mnoho variant)
  • Hlášení pomocí průmyslových počítačů, dotykových obrazovek, stacionárních terminálů, mobilních terminálů apod.
  • Evidence docházky a odpracované doby
  • Traceabilita výroby 
  • Statistiky výkonnosti pracovníků, pracovišť