Upravit stránku

MES - rychlejší a levnější výroba díky profesionálnímu systému

 • Chcete mít přehled o rozpracovanosti zakázek?
 • Dokážete rychle a jednoduše vytvořit plán výroby?
 • Chybí Vám někdy materiál pro výrobu?
 • Stává se Vám, že nedodržíte termín?

Na naše systémy spoléhá přes

Realizovali jsme více než

Pro koho je systém určen?

 • stavební firmy
 • montážní firmy
 • firmy zabývající se inženýringem
 • developerské společnosti

Manufacturing Execution System

MES neboli Manufacturing Execution System je speciální výrobní informační systém, díky kterému máte přehled o všech svých zakázkách a efektivně řídíte chod celé výroby. To jde samozřejmě ruku v ruce s vyššími zisky a snižováním výrobních nákladů.

Výhody výrobního systému MES

 • operativně řídí výrobu a získává potřebná on-line data o jejím aktuálním stavu a rozpracovanosti
 • máte přehled o všech logistických i výrobních procesech, jejich kvalitě i efektivitě a jste tak schopni snižovat výrobní náklady a zvyšovat produktivitu
 • neustálý monitoring všech operací u objednávek a přehled o jejich stavu, okamžité získání dat pro objektivní analýzu
 • modulárnost systému vám umožňuje vybrat si přesně takové funkce, které využijete přímo ve svém oboru
 • vyhodnocování výroby na základě přesných a spolehlivých dat získávaných přímo z technologických či logistických procesů
 • sledování toků materiálů ve výrobě i jejím okolí (mezisklady), snadná dokumentace výrobků pomocí šarží a výrobních sérií
 • Chci se o systému dozvědět více

  Dokonalý přehled ve všech výrobních procesech

  Ať už potřebujete sledovat či kontrolovat data, procesy, kvalitu, rychlost, materiál, zaměstnance nebo třeba veličiny, výrobní informační systém MES to zvládne. MES má řadu funkcí, z nichž si vyberete přesně ty, které potřebujete pro svou práci. Díky pokročilému výrobnímu plánování si stanovíte jednoznačná kritéria efektivní výroby a kontroly výrobků tak, aby splňovaly požadavky systému řízení kvality. Budete tak maximálně efektivní a dokážete odhalit slabosti ve výrobním procesu. 

  MES dokáže také nepřetržitě kontrolovat činnost všech strojů. Rychle vám poskytne údaje o aktuálním stavu výroby a sbírá informace o veličinách strojů, jako jsou tlak, teplota, otáčky apod. a v případě podezřelé změny vás okamžitě informuje. Zároveň si v systému uchováváte záznamy o údržbě strojů a údržbové plány. Nestane se vám, že byste na servis či kontrolu stroje zapomněli. 

  Efektivnější plánování v personální oblasti

  Výrobní informační systém MES soustavně zaznamenává docházku a absence zaměstnanců a dokáže vypočítat mzdu každého zaměstnance na základě individuálních modelů odměňování. Vy můžete snadněji stanovit motivační odměny, protože MES na základě sběru dat a pracovní době získá objektivní a spolehlivé údaje, které jsou nezbytné k určování mzdy vycházející z výkonnosti zaměstnanců. Systém umožňuje také plánování personálních kapacit podle počtu objednávek s přihlédnutím ke kvalifikaci a dostupnosti zaměstnanců.

  Funkcionalita systému MES

  • Kusovník a technologické postupy (včetně variant)
  • Kalkulace – plánované i skutečné, porovnání plánovaných a skutečných kalkulací
  • Výrobní zakázky, sledování rozpracovanosti a nákladů
  • Varianty výrobků
  • Plánování materiálových potřeb – MRP
  • Kapacitní plánování APS (včetně Ganttova diagramu)
  • Kompletní práce se zdroji, plánování a zajištění zdrojů pro výroby
  • Plánování a nákup materiálů
  • Plánování a řízení kooperací
  • Operativní řízení výroby, výrobní dispečink
  • Výrobní čísla a šarže
  • Kompletní trasovatelnost výroby se zachováním historie výroby
  • Tisk průvodek a štítků
  • Odvádění operací (pomocí čárových kódů a dalších metod)
  • Automatický sběr dat z výroby
  • Speciální odváděcí pracoviště
  • Napojení na měřicí pracoviště a na výrobní linky
  • Sledování a odvádění výroby / rozpracovanosti výroby
  • Expedice a balení
  • Kontrola kvality, sledování a náprava zmetků, jakost výrobků
  • Kompletní evidence výrobní (výkresové) dokumentace
  • Rozpracovaná výroba
  • Vyhodnocení spotřeby zdrojů včetně finančního pohledu
  • Kompletní výrobní controlling a manažerské nástroje (Business Intelligence)