Upravit stránku

Jablotron Alarms a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. je dynamickou společností s tradicí od roku 1990. Patří k celosvětově významným dodavatelům bezpečnostní techniky. Významnou součástí informačního systému je technologická příprava výroby a simulace kalkulací. V tomto ohledu je nám nezastupitelným pomocníkem systém Production One, který používáme od roku 2003. Před zavedením Production One bylo provozováno v Jablotronu několik sw aplikací pro řízení TPV, výroby a kalkulací, které nebyly vzájemně provázány a nestačily se již přizpůsobovat rostoucím požadavkům. Zavedením systému jsme získali jednotné prostředí pro evidenci technologie, řízení výroby včetně sledování nákladů, evidenci výrobních/metrologických pomůcek a účinný nástroj pro výpočet kalkulací. Později přibyl i modul workflow pro sledování vývojových prací a souvisejících nákladů.

V Production One pracuje v současnosti přibližně 90 uživatelů:

- 10 technologů
- 3 pracovníci logistiky
- 5 pracovníků z managementu jakosti a metrologie
- 73 uživatelů workflow

Před zavedením kompletní kooperační výroby mimo Jablotron ještě cca dalších 20 pracovníků (mistrů, plánovačů výroby, kontrolorů, skladníků apod.)

Production One splňuje kritéria otevřenosti a flexibility, jak z hlediska propojení na ostatní části informačního systému v Jablotronu, tak z hlediska přizpůsobení se požadavkům v elektrotechnické výrobě.

V současné době, kdy je dodávka plně funkční, mohu shrnout následující klíčové aspekty spolupráce:
- systém byl ve všech ohledech upraven dle našich požadavků a předán dle harmonogramu.
- velmi jsem oceňovala a i nadále oceňuji zpětnou vazbu, kterou poskytují programátoři Elegisu ohledně struktury řešení, možných variant a úspor při úpravách dělaných Jablotronu na míru.
- Elegis zajišťuje kvalitní a rychlou post-implementační podporu, urgentní problémy jsou řešeny obratem, přestože je systém již velmi přizpůsobený našim podmínkám, stále oceňujeme ochotu dodavatele doplňovat nové funkce.

Z naší strany implementací Production One jednoznačně došlo k naplnění cílů a očekávání. Spolupráce s firmou Elegis je pro Jablotron garancí vysoké přidané hodnoty a příslušné návratnosti investice. Jako zákazník jsme maximálně spokojení a velmi si vážíme jejich týmu odborníků. Spolupráci se společností Elegis mohu opravdu doporučit!

-Ing.Štěpánka Netrhová, Vedoucí úseku informatiky