Upravit stránku

Implementace IS

Implementaci podnikového informačního systému můžeme volně definovat jako soubor činností vedoucích k úspěšnému zavedení a používání informačního systému tak, aby byly splněny veškeré požadavky a potřeby zákazníka a naplněny očekávané přínosy.

Z pohledu zákazníka je provedení implementace podnikového informačního systému, resp. výběr vhodného implementačního partnera klíčovým rozhodnutím, na kterém závisí výsledný efekt používání podnikového informačního systému (vyjma „krabicových“ řešení, které se pouze nainstalují a jejich funkcionalitu a způsob použití nelze nijak měnit).

Implementační metodika ELEGIS vychází z vyzkoušených implementačních metodik, které jsou celosvětově používány a uznávány, a také z našich mnohaletých zkušeností. Tato metodika je ověřena celou řadou úspěšných projektů.

Zajímají Vás další informace k tomuto tématu? Kontaktujte nás!